OFERTA

 

Pracownia projektowania i diagnostyki budowli inżynierskich MOSTOPROJEKT KATOWICE
oferuje świadczenie usług w następującym zakresie:

 

 

 

 

 

 

Kompleksowe projektowanie obiektów mostowych

(w szczególności z betonu sprężonego):

 

  mostów drogowych i kolejowych

  wiaduktów drogowych i kolejowych

  kładek dla pieszych

  przejść podziemnych

  murów oporowych

  przepustów

  tuneli

 

 

 


Wykonywanie projektów remontów, przebudowy i modernizacji obiektów mostowych oraz dojazdów do mostów.

 

 

 

 

Diagnostyka budowli inżynierskich:

 

   przeglądów specjalnych, szczegółowych, podstawowych i bieżących

   ekspertyz stanu technicznego

   określanie nośności użytkowej, metodą porównawczą oraz dokładną

   badań betonu

   próbnych obciążeń

   zakładania i prowadzenia ewidencji obiektów mostowych

     


Ekspertyzy nośności dla przejazdu pojazdów nienormatywnych.

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)