Węzeł drogowy wraz z wiaduktem

Węzeł drogowy wraz z wiaduktem na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Armii Krajowej w Żorach.
Projekt budowlany i wykonawczy.

 

Zamawiający: Gmina Żory.

 

Wiadukt drogowy

Wiadukt drogowy w ciągu ul. Wodzisławskiej w Żorach projekt zamienny.
Projekt budowlany i wykonawczy.

 

Zamawiający: Mostmar

 

Most drogowy

Most drogowy w Ligocie Książęcej.

Projekt budowlany i wykonawczy.

 

Zamawiający: Gmina Rudnik

Tymczasowa kładka dla pieszych

Tymczasowa kładka dla pieszych przez Wisłę w Skoczowie.
Projekt budowlany i wykonawczy.

 

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych Cieszyn

Rozbiórka mostu

Rozbiórka mostu przez Wisłę w Skoczowie.
Projekt budowlany i wykonawczy.

 

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych Cieszyn

Przepust

Przepust w ciągu DP 4804 w Sławkowie.
Projekt budowlany i wykonawczy.

 

Zamawiający: Aspekt

 

Udział w projektowaniu czterech obiektów mostowych

Udział w projektowaniu czterech obiektów mostowych w ciągu A1 odcinek Sośnica – Bełk.

Rysunki konstrukcyjne.

 

Zamawiający: Complex Projekt

Udział w projektowaniu czterech obiektów mostowych

Udział w projektowaniu czterech obiektów mostowych w ciągu S7 na obwodnicy Lubnia.

Rysunki konstrukcyjne.

 

Zamawiający: Andrzej Kulawik

Dwa wiadukty drogowe

Dwa wiadukty drogowe w CH Wzgórze w Gdyni.
Projekt budowlany.

 

Zamawiający: Aspekt, Arup Polska

 

 

Udział w opracowaniu koncepcji obiektów mostowych

Udział w opracowaniu koncepcji obiektów mostowych na węzłach Trasy Mostu Północnego w Warszawie.

Koncepcja.

 

Zamawiający: Aspekt, Arup Polska

Wytwórnia do betonowania przęsła

Wytwórnia do betonowania przęsła w technologii nasuwania podłużnego, obiektu mostowego MA-2 w ciągu DK 1 w miejscowości Grodziec.

Rysunki konstrukcyjne.

 

Zamawiający: Aspekt, Stähler & Knoppik

Most drogowy przez rzekę Radomkę

Most drogowy przez rzekę Radomkę w ciągu DP Bartodzieje – Jastrzębia w m. Jastrzębia.
Projekt budowlany i wykonawczy.

 

Zamawiający: Adamski

Przebudowa odcinka drogi w m. Goniczki wraz z mostem

Przebudowa odcinka drogi w m. Goniczki wraz z mostem przez rzekę Strugę w ciągu DP nr 2943 Węgierki – Goniczki.

Projekt budowlany i wykonawczy.

 

Zamawiający: Powiat Wrzesiński.

Udział w projektowaniu dwóch obiektów mostowych

Udział w projektowaniu dwóch obiektów mostowych WA 423.1 i WA 425 w ciągu autostrady A1.

Projekt wykonawczy.

 

Zamawiający: Complex Projekt.

Nasyp ziemny z przejściem pieszo - rowerowym

Nasyp ziemny z przejściem pieszo - rowerowym umieszczonym w koronie nasypu, projektowany w technologii powłokowej (przepust - tunel).

Projekt budowlany.

 

Zamawiający: Urząd Miejski w Zabrzu.

Opracowanie koncepcji wiaduktu dwujezdniowego

Opracowanie koncepcji wiaduktu dwujezdniowego w ciągu projektowanej Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna.

Koncepcja.

 

Zamawiający: Miasto Żory.

Zapamiętaj mnie (90 dni)