Przeglądy szczegółowe 70 obiektów mostowych w Tychach

Zamawiający: MZUIM Tychy

Przeglądy szczegółowe 12 obiektów mostowych w Rydułtowach

Zamawiający: Kazimierz Kondrot, UM Rydułtowy

 

Przeglądy szczegółowe 12 obiektów mostowych w Ustroniu

Zamawiający: Miasto Ustroń

Przeglądy podstawowe 57 obiektów mostowych w Zabrzu

Zamawiający: Gmina Zabrze

Przeglądy podstawowe 100 obiektów mostowych w Ustroniu

Zamawiający: Miasto Ustroń

Opracowanie dokumentacji ewidencyjnej dla mostu nad rzeką Bytomką w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu

Zamawiający: Gmina Zabrze

Przeglądy rozszerzone pięcioletnie - Ustroń

Przeglądy rozszerzone pięcioletnie wraz z założeniem ewidencji 20 obiektów mostowych oraz przeglądy podstawowe roczne 95 obiektów mostowych w Ustroniu. 

 

Zamawiający: Miasto Ustroń

Założenie ewidencji, przeglądy pięcioletnie rozszerzone, oraz przeglądy podstawowe - Ustroń

Założenie ewidencji, przeglądy pięcioletnie rozszerzone, oraz przeglądy podstawowe dla wybranych 115 obiektów mostowych w Ustroniu.

 

Zamawiający: Miasto Ustroń

Przeglądy rozszerzone pięcioletnie 4 obiektów mostowych w Bieruniu

Zamawiający: Urząd Miejski w Bieruniu

Przeglądy podstawowe 5 obiektów mostowych w Bieruniu

Zamawiający: Urząd Miejski w Bieruniu

Wydanie opinii na temat stanu technicznego przykryć dachowych 5 hal sportowych MOSiR-u Katowice

Zamawiający: MOSiR Katowice

Założenie ewidencji dla 2 obiektów inżynierskich w Zabrzu

Zamawiający: Urząd Miejski w Zabrzu

Przeglądy podstawowe 82 obiektów mostowych na terenie Miasta Zabrze

Zamawiający: Urząd Miejski w Zabrzu

Zapamiętaj mnie (90 dni)